Toruńskie Spotkania
Kardio-Onkologiczne
Toruńskie Spotkania
Kardio-Onkologiczne
Toruń, 14.10.2023 r.
Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Toruńskich Spotkaniach Kardio-Onkologicznych.

Choroby onkologiczne to schorzenia, które dotykają wielu spośród naszych pacjentów. Onkologia to również dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, której rozwój sprawia, że nowotwory obarczone dotychczas złym rokowaniem, można lepiej i skuteczniej leczyć, co wydłuża życie pacjentom onkologicznym. To bardzo dobra informacja.

Wielu z chorych onkologicznych cierpi również na schorzenia kardiologiczne. Pacjenci ci wymagają sprawnej diagnostyki, oraz optymalizacji leczenia kardiologicznego, co powinno być prowadzone równolegle z diagnostyka onkologiczną. Z drugiej zaś terapia przeciwnowotworowa jakkolwiek skuteczna w chorobie nowotworowej, może być szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego, co sprawia że konieczny jest stały nadzór kardiologiczny.

Coraz częściej mówimy więc o konieczności opieki kompleksowej Kardio-Onkologicznej nad pacjentami z chorobami nowotworowymi.

Stąd mamy nadzieję, że nasze Toruńskie Spotkania będą miejscem spotkania lekarzy, z ekspertami z dziadziny onkologii i kardio-onkologii. Liczymy że staną się one okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.

Atrakcyjny program naukowy obejmie aktualne zagadnienia dotyczące najciekawszych ale i praktycznych tematów Kardio-Onkologicznych.

Dogodna lokalizacja w centrum Torunia ułatwi uczestnikom przyjazd, a zróżnicowana baza hotelowa pozwoli znaleźć wygodny nocleg dostosowany do wymagań i możliwości.

 

Życzymy wspaniałych przeżyć naukowych i towarzyskich!

Zachęcamy do wczesnej rejestracji i rezerwacji hoteli.

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy Toruńskich Spotkaniach Kardio-Onkologicznych

 

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Dr n. med. Grzegorz Skonieczny

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Komitet
organizacyjny

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Dr n. med. Grzegorz Skonieczny

Komitet
naukowy

Dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

Dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Dr n. med. Marcin Rymko

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Dr n. med. Grzegorz Skonieczny

Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra

PROGRAM
PROGRAM
KONFERENCJI
Sala wykładowa
9:00 – 9:15

Uroczysta Inauguracja Konferencji

9:15 – 10:45

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
dr n. med. Agnieszka Żyromska

 1. Zalecenia kardio-onkologiczne 2022 – dlaczego przełomowe?
  Przemysław Leszek (Warszawa)
 2. Kardiotoksyczność leczenia onkologicznego – prewencja, diagnostyka, postępowanie.
  Przemysław Leszek (Warszawa)
 3. Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca u chorego onkologicznego i co jeszcze? – kiedy onkolog/hematolog potrzebuje konsultacji kardiologa?
  Ewa Lewicka (Gdańsk)
 4. CIED (stymulator, ICD, CRTD) – w trakcie radioterapii – jak postępować? / ONLINE
  Mateusz Tajstra (Zabrze)
 5. Toksyczności kardiologiczne – doświadczenia własne Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
  Agnieszka Żyromska (Bydgoszcz)
11:00 – 12:30

Hematoonkologia

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

 1. Leczenie p/krzepliwe u pacjenta onkologicznego – profilaktyka i leczenie.
  Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
  Joanna Rupa-Matysek (Poznań)
 2. Amyloidoza i szpiczaki.
  Krzysztof Jamroziak (Warszawa)
 3. Amyloidoza kardiologiczna.
  Jacek Grzybowski (Warszawa)
 4. Toksyczności kardiologiczne inhibitorów kinaz.
  Piotr Sawrycki (Toruń)
 5. Toksyczności kardiologiczne w terapiach CART-T.
  Aneta Klotzka (Poznań)
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45

Powikłania nowoczesnych terapii onkologicznych – okiem onkologa
Sesja pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
Dr n. med Marcin Rymko

 1. Immunoterapia – jakie obecnie wskazania w onkologii?
  Hanna Koseła-Paterczyk (Warszawa)
 2. Powikłania immunoterapii poza-kardiologiczne w hematoonkologii.
  Marcin Rymko (Toruń)
 3. Immunoterapia – powikłania kardiologiczne.
  Przemysław Leszek (Warszawa)
 4. Powikłania leczenia celowanego.
  Bożena Cybulska-Stopa (Wrocław)
 5. Klasyczna chemioterapia okiem onkologa.
  Joanna Kufel-Grabowska (Gdańsk)
15:00 – 17:30

Varia

Prowadzący:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Dr n. med Piotr Sawrycki

 1. Ostre stany kardiologiczne w onkologii.
  Aneta Klotzka (Poznań)
 2. Profil pacjenta oraz przewidywane działania niepożądane związane z leczeniem, a wybór terapii u chorych na zaawansowanego HR+HER2-raka piersi.
  Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
  Magdalena Wiśniewska
  (Bydgoszcz)
 3. Zasady postępowania w przypadku kardiologicznych powikłań leczenia systemowego z uwzględnieniem immunoterapii.
  Marta Milinkiewicz (Bydgoszcz)
 4. Ocena ryzyka kardiologicznego u chorego przed leczeniem przeciwnowotworowym.
  Grzegorz Grześk (Bydgoszcz)
 5. Obserwacja odległa kardiologiczna po leczeniu onkologicznym.
  Grzegorz Skonieczny (Toruń)
 6. Panel – opieka kardio-onkologiczna ideał a codzienność.
  Piotr Rutkowski (Warszawa)
  Przemysław Leszek (Warszawa)
  Bożena Cybulska-Stopa (Wrocław)
  Hanna Koseła-Paterczyk (Warszawa)
17:30 – 17:45

Zakończenie Konferencji

Miejsce
Miejsce
KONFERENCJI
KONFERENCJI

 

Hotel Bulwar

Bulwar Filadelfijski 18
87-100 Toruń

 

Patroni medialni